Ficha do produto

A TRABE DE OURO Nº111

.
Compartir:BelvisFacebookTwitter
Capa

O PROGRAMA ORIMAX: PROPOSTA DUNHA FERRAMENTA PARA A ANTROPOLOXÍA APLICADA, por Marcial Gondar Portasany.

MONDARIZ, OS DERRADEIROS ANOS OPR¡TIMISTAS NO CAMIÑO LONGO DE RAMÓN CABANILLAS, por Francisco Fernández Rei.

MANUEL BARROS: POETA EN GALEGO E CRÍTICO DO REXURDIMENTO, por Anxo Angueira.

 Acoutacións

ENTRE A METAMORFOSE E O FETICHE:PROBLEMATIZANDO A LINGUA NA GALICIA ACTUAL, por Fernando Ramallo.

REPÚBLICA CONSTITUÍNTE, por Toni Negri.

VÍCTOR CAMPIO PEREIRA GONZÁLEZ, MESTRE, POETA E CONVERSADOR, por Xosé Antón Laxe Mantiñán.

 Textos

A RECUPERAÇAO LITERÁRIA DO GALEGO, por M. Rodrigues Lapa.

 Publiciacións

Á BEIRA DO SAR, por Anxo Angueira.

O PERIÓDICO O SIL E O SEU MONOGRÁFICO ENTROIDO EN GALICIA, por Francisco Fernández Rei
A RESISTENCIA DA AUGA DE XABIER CORDAL: A GOTA QUE DESBORDA A MENIÑA, por Sara Plaza.
MEMORIA PROLETARIA DE VIGO, por Xurxo Martínez González.
FOLLAS NOVAS. REVISTA DE ESTUDOS ROSALIANOS, 3, por Lydia Fontoira Suris.

12.00 €Publicación en papel
Comprar