Ficha do produto

As contas que nos contan

Compartir:BelvisFacebookTwitter
Capa
As balanzas fiscais son un instrumento utilizado para pór de manifesto os fluxos financeiros -de ingresos e de gastos- que se producen enter espazos económicos con diferentes niveis de goberno.
Como é o caso da Galiza?
Xosé Díaz desvela como, no caso da Galiza, estas relacións responden a unha xerarquización vertical poñendo de manifesto un nivel superior en termos de soberanía, dun goberno sobre outro.
11.90 €Publicación en papel
Comprar

Produtos relacionados