Ficha do produto

A realidade móstranos que na maioría dos centros de ensino non existe nin sequera un Plan de Igualdade, primeiro chanzo para poder traballar de xeito organizado e frutífero. Para acadar un bo Plan de Igualdade é preciso que as persoas que o leven a cabo estean formadas e conten con ferramentas para transmitirlle ao resto do centro educativo a necesidade de traballar a igualdade.
Editora: AS-PG / CIG
Xénero: Ensaio
0.00 €Publicación en PDF(lectura na nube)
Comprar
Agasallar