Ficha do produto

Sermos Escola 8

.
Compartir:BelvisFacebookTwitter
Capa
Como e por que se fai a A viñeta de Schrödinger. O espazo como parte da experiencia educativa ou a ópera como vehículo de aprendizaxe son algunhas das experiencias abordadas neste número de Sermos Escola que sae á rúa nun momento en que se fala novamente de reformas educativas. Na LOMCE os elementos ideolóxicos son de especial relevancia e teñen como finalidade adaptar o sistema ao modelo neoliberal, xustificando as medidas postas en marcha cun duplo argumento: a loita contra o fracaso escolar e a loita contra o desemprego. Que hipocrisía. Se as reformas que insinúan non asentan en principios que teñan en consideración o fin último da educación, que non é outro que formar persoas cultas, críticas, solidarias e comprometidas para o cal se precisa un sistema público, laico, democrático, de calidade e galego, podemos anticipar que esa reforma, caso de se chegar a pór sobre a mesa, será unha fraude máis.

Editora: Sermos Galiza
0.00 €Publicación en PDF(lectura na nube)
Comprar
Agasallar

Produtos relacionados